همانطور که محتوای آموزشی لی لی در ۴ دسته بندی رشد و تحول، بهداشت و سلامت، آموزش و یادگیری و فرزندپروری تنظیم شده است در این بخش سعی کردیم از تمام رسانه ها کمک بگیریم تا به نیاز افراد پاسخ دهیم.

بخشی از محتوای آموزشی نیاز به رسانه فیلم دارد تا بتواند راهکارها را در مدت زمان کوتاهی ارائه دهد و علاوه بر آن به صورت عملی مسائل والدین و کودکان را نشان دهد برای این بخش از فیلم های آموزشی کمک گرفتیم که با همکاری کارشناشان و متخصصان از منابع معتبر تهیه و تدوین شدند.

تلویزیون لی لی با ۴۰۰ ویدیو در موضوعات آموزش و تربیت کودک و خردسال سعی دارد با انتشار راهنمایی های بهترین مربیان و اساتید حوزه کودک، کاربران خود را برای تعامل هر چه بهتر با فرزندان دلبندشان یاری دهد.

فهرست