با توجه به اهمیت آموزش کودکان پیش از دبستان و اجباری بودن آن در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کارشناسان انتشارات فنی ایران نردبان به بررسی محتوای موجود برای آموزش کودکان این گروه سنی پرداختند و نتیجه آن عدم دسترسی بسیاری از کودکان به آموزش مدون و علمی بود.

سال ۸۸ انتشارات نردبان طی تفاهم نامه ای با سازمان بهزیستی کشور، برای تهیه برنامه درسی برای دوره پیش از دبستان آغاز به فعالیت کرد.با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و تعدادی از اساتید و کارشناسان این حوزه کار تحقیق و پژوهش آغاز شد تا جایی که از سال ۱۳۹۱ اولین کتاب های کار و طرح های کار مربی تهیه و به مهد کودک های سراسر کشور ارسال شد و مورد استقبال قرار گرفت. هر سال این کتاب ها ویرایش شدند و به تایید آموزش و پرورش رسیدند تا اینکه انتشارات با بررسی آمار کودکانی که به مهدهای کودک و یا مراکز آموزشی مشابه نمی روند(که از ۸ میلیون خردسال زیر ۷ سال کشور، فقط ۱ ملیون نفر به مهدکودک می روند) تصمیم گرفت ، برنامه ای تحت عنوان مهد در خانه یا مهدخانگی تهیه کند تا در کنار مهدهای کودک در سراسر کشور به نیاز والدین در زمینه آموزش کودکان پیش از دبستان پاسخ دهد.

در کنار مهدخانگی و با توجه به اینکه این تعداد از کودکان و والدینشان علاوه بر آموزش های تحصیلی نیاز به محتوایی علمی در زمینه فرزندپروری و راهکارهای آن داشتند تصمیم گرفتیم سایتی را با عنوان لی لی راه اندازی کنیم تا در کنار والدین و هم راه با آن ها به نیاز کودکان در سایر جنبه ها پاسخ دهیم تا والدین علاوه بر آموزش تحصیلی کودکان به محتوای بهداشت و سلامت، مراحل و استانداردهای رشد و تحول همه جانبه کودک و روانشناسی و راهکارهای فرزندپروری هم دسترسی داشته باشد.

لی لی اولین مهد خانگی
فهرست