لی لی همراه با کودک خردسال شما

مهد خانگی
مهد خانگی
مهد خانگی
مهد خانگی
مهد خانگی
مهد خانگی

سال ۱۳۸۸ انتشارات نردبان طی تفاهم نامه ای با سازمان بهزیستی کشور، مسئول تهیه برنامه درسی برای دوره پیش از دبستان شد.با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و تعدادی از اساتید و کارشناسان این حوزه کار شروع شد. از سال ۱۳۹۱ اولین کتاب های کار تهیه و به مهد کودک های سراسر کشور ارسال شد و مورد استقبال قرار گرفت. با توجه به این که از ۸ میلیون خردسال زیر ۷ سال کشور، فقط یک میلیون نفر به مهدکودک می‌روند، برنامه‌ای تحت عنوان مهد در خانه یا مهدخانگی شکل گرفت. تا در کنار مهدهای کودک در سراسر کشور به نیاز مادران در زمینه آموزش کودکان پیش از دبستان پاسخ دهد.

همانطور که محتوای آموزشی لی لی در ۴ دسته بندی رشد و تحول، بهداشت و سلامت، آموزش و یادگیری و فرزندپروری تنظیم شده است در این بخش سعی کردیم از تمام رسانه ها کمک بگیریم تا به نیاز افراد پاسخ دهیم.

بخشی از محتوای آموزشی نیاز به رسانه فیلم دارد تا بتواند راهکارها را در مدت زمان کوتاهی ارائه دهد و علاوه بر آن به صورت عملی مسائل والدین و کودکان را نشان دهد برای این بخش از فیلم های آموزشی کمک گرفتیم که با همکاری کارشناشان و متخصصان از منابع معتبر تهیه و تدوین شدند.

فهرست